J.F.T.M. (José) van Dijck (president)

(Naast de op deze site genoemde universitaire hoofdfunctie en eventuele andere functies binnen KNAW-verband)

KNAW-gebonden nevenfuncties

  • Lid raad van advies Nationale Denktank
  • Lid maatschappelijke adviesraad Open Instituties
  • Lid bestuur Stichting De Avond van Wetenschap & Maatschappij 

Niet-KNAW-gebonden nevenfuncties

  • Lid curatorium bijzondere leerstoel Forensische Informatica (Universiteit van Amsterdam)
  • Lid wetenschappelijke adviesraad Instituut voor Informatierecht (IvIR)
  • Voorzitter bestuur Stichting RING (dendrochronologie)