M.S. (Marc) Groenhuijsen (bestuurslid)

(Naast de op deze site genoemde universitaire hoofdfunctie en eventuele andere functies binnen KNAW-verband) 

  • Rechter-plaatsvervanger in de arrondissementsrechtbank te Rotterdam
  • Raadsheer-plaatsvervanger in het gerechtshof te Arnhem
  • Voorzitter Klachtencommissie ongewenst gedrag Stichting De Runne, Goirle
  • Lid Raad van Advies Stichting Nexus
  • Lid Board of Directors International Society of Criminology
  • Lid bestuur Stichting Fonds Slachtofferhulp
  • President, World Society of Victimology
  • Member International Advisory Board of the South Asian Society of Criminology and Victimology
  • Lid Raad van Toezicht Universiteit Maastricht