M.S. (Marc) Groenhuijsen (bestuurslid)

(Naast de op deze site genoemde universitaire hoofdfunctie en eventuele andere functies binnen KNAW-verband) 

Niet-KNAW-gebonden nevenfuncties

  • Raadsheer-plaatsvervanger in het Gerechtshof te Arnhem
  • Lid board of directors International Society of Criminology
  • Voorzitter Klachtencommissie ongewenst gedrag Stichting De Runne, Goirle
  • Lid international advisory board of the South Asian Society of Criminology and Victimology
  • Lid bestuur Stichting Fonds Slachtofferhulp
  • Lid raad van advies Stichting Nexus
  • Lid raad van toezicht Universiteit Maastricht
  • President van World Society of Victimology