M. (Mieke) Zaanen (algemeen directeur)

Functiegebonden nevenfuncties

  • Lid Raad van Toezicht van Spinoza Centre for Neuroimaging Amsterdam

Niet-functiegebonden nevenfuncties

  • Voorzitter van het bestuur van de Stichting WG Kunst
  • Lid bestedingscommissie Henk van Osfonds
  • Lid bestedingscommissie Paul van der Heijdenfonds
  • Secretaris van het bestuur van de Stichting Amsterdamse Academische Club
  • Lid curatorium leerstoel molecuul spectroscopie
  • Lid curatorium leerstoel kunst en samenleving
  • Lid Amsterdam Network Council (Amsterdam Economic Board)
  • Raad van Toezicht Science Center NEMO / Nationaal Centrum voor Wetenschap en Technologie