P. (Philip) Scheltens (algemeen secretaris)

(Naast de op deze site genoemde universitaire hoofdfunctie en eventuele andere functies binnen KNAW-verband)

KNAW-gebonden nevenfunctie

 • Lid raad van advies Durrer Centre 

Niet-KNAW-gebonden nevenfuncties

Besturen, comités (onbezoldigd):

 • Lid scientific program committee AAIC conference
 • Lid management team Amsterdam Neuroscience
 • Lid raad van toezicht Brain Research Centrum BV
 • Lid expertraad Dementie CZ
 • Lid senaat Deutches Zentrum Neurodegenerative Erkrankungen
 • Lid programmacommissie European Academy of Neurology
 • Lid jury Grete Lundbeck BRAIN prize
 • Lid jury Huibregtsen Prize
 • Lid scientific advisory board Institut Pasteur de Lille
 • Lid scientific advisory board Joint Programming Neurodegenerative disorders
 • Lid bestuur Prinses Beatrix Spierfonds
 • Lid comité van aanbeveling Stichting Geschiedenis Teruggehaald
 • Lid bestuur Stichting Steun Nederlandse Bachvereniging
 • Lid board Weston Brain Institute

Besturen, comités (bezoldigd)

 • Vicevoorzitter bestuur Deltaplan Dementie (0,1 fte, via NFU)

Consultancy, advisory boards, studie PI et cetera

(contracten via en met VUmc Divisie 6, Industry Alliance Office):

 • Probiodrug AG (P.I.; voorzitter steering committee)
 • EIP Pharma (P.I.)
 • Lundbeck (consultant)

Diversen

 • Co-editor in chief Alzheimer’s Research & Therapy