Activiteiten voor loopbaanontwikkeling

De KNAW vindt talentontwikkeling, scholing en de juiste begeleiding voor ontwikkeling van algemene vaardigheden belangrijk en heeft daarom het Centrum voor Loopbaan & Ontwikkeling opgezet. Hier kun je terecht met al je vragen over loopbaanontwikkeling en scholings- en trainingsmogelijkheden.

Incompanytrainingen

Het scholings- en trainingsaanbod is voor iedere KNAW-medewerker toegankelijk. In sommige gevallen wel toegespitst op specifieke doelgroepen of functieniveaus. Omdat een groot deel van de KNAW-medewerkers uit promovendi en postdocs bestaat, is een deel van de activiteiten speciaal op deze groep gericht.

Online leren (GoodHabitz)

Naast het incompanyaanbod kun je ook via het platform GoodHabitz online zelfstandig modules volgen. Dit geeft je de mogelijkheid op afstand en in je eigen tijd aan je loopbaanontwikkeling te werken. Deelname is gratis en je kunt kiezen uit meer dan 115 modules. De modules zijn praktisch en een goede eerste stap om bekend te raken met een bepaald onderwerp.

Medewerkers van de KNAW kunnen gebruikmaken van GoodHabitz door in te loggen met hun default medewerkergegevens. Je hoeft dan geen wachtwoord meer aan te vragen bij het Centrum voor Loopbaan & Ontwikkeling.

Individueel scholings- of trainingsverzoek

Naast incompanytrainingen kunnen medewerkers ook specifieke (vak)gerelateerde opleidingen en trainingen volgen om hun loopbaan verder vorm te geven. In principe kun je als medewerker zelf een geschikte activiteit aandragen van een extern opleidingsinstituut. Het is aan de KNAW (via de leidinggevende) of het verzoek wordt gehonoreerd. Om de medewerker op weg te helpen, heeft het team Loopbaan & Ontwikkeling al een lijst met suggesties (pdf) opgesteld, waaruit je als medewerker kunt kiezen.

Groepstraining

Wil je samen met een aantal collega’s een training volgen die niet in de lijst met incompanytrainingen staat? Dien dan apart een aanvraag in bij het Centrum voor Loopbaan & Ontwikkeling. Motiveer op het aanvraagformulier wat de toegevoegde waarde van de groepstraining is voor de duurzame loopbaanontwikkeling van de individuele groepsleden. Een medewerker van het Centrum voor Loopbaan & Ontwikkeling neemt dan contact met je op om de mogelijkheden te bespreken.

Coaching

Wil je niet direct een training of opleiding volgen, maar met een sparringpartner je (loopbaan)ontwikkeling in gang zetten, dan kun je kiezen voor een coachingstraject. Coaching is een individueel leerproces, gericht op het realiseren van bepaalde doelen. Soms vraagt je werk bijvoorbeeld om nieuwe competenties, omdat je een nieuwe taak krijgt of merkt dat je gedrag niet de gewenste resultaten oplevert. 

Ben je ouder dan 45 jaar? Dan kun je gebruik maken van gratis loopbaancoaching, waarbij je zelf een coach kunt zoeken. Lees meer in de brochure Ontwikkeladvies Vijfenveertigplussers (pdf).

Aanvraag indienen

Voordat je aan een activiteit kunt deelnemen, bespreek je jouw specifieke leerdoel(en) met je leidinggevende. Op basis van dit gesprek bepaal je welke interventie voor jou het meest geschikt is en geeft de leidinggevende al dan niet akkoord. Vervolgens dien je een aanvraag in.

Let op!

Met uitzondering van deelname aan de gratis onlinemodules van GoodHabitz, dien je aanvragen voor een activiteit altijd via het aanvraagformulier in. Dus ook als je een individuele training gaat volgen bij een externe aanbieder of een coachingstraject gaat doen, regelt het Centrum voor Loopbaan & Ontwikkeling de aanmelding en financiële afhandeling. Dit betekent dat je ruim op tijd je aanvraag moet indienen. Je kunt je in geen geval zelf direct aanmelden bij een (externe) aanbieder.