Activiteiten voor loopbaanbegeleiding

De KNAW vindt talentontwikkeling, scholing en de juiste begeleiding voor ontwikkeling van algemene vaardigheden belangrijk, en daarom is het Centrum voor Loopbaan & Ontwikkeling opgezet. Hier kun je terecht met al je vragen over loopbaanontwikkeling en scholings- en trainingsmogelijkheden.

Het scholings- en trainingsaanbod is voor iedere KNAW-medewerker toegankelijk. In sommige gevallen wel toegespitst op specifieke doelgroepen of functieniveaus. Omdat een groot deel van de KNAW-medewerkers uit promovendi en postdocs bestaat, is een deel van de activiteiten speciaal op deze groep gericht.

Incompanytrainingen

Individueel scholings- of trainingsverzoek 

Naast incompanytrainingen kunnen medewerkers ook specifieke opleidingen en trainingen volgen om hun loopbaan verder vorm te geven. In principe kun je als medewerker zelf een geschikte activiteit aandragen van een extern opleidingsinstituut. Het is aan de KNAW (via de leidinggevende) of het verzoek wordt gehonoreerd. Om de medewerker op weg te helpen, heeft het Centrum voor Loopbaan & Ontwikkeling al een lijst met suggesties (pdf) opgesteld, waaruit je als medewerker kunt kiezen. 

Groepstraining 

Wil je samen met een aantal collega’s een training volgen die niet in de lijst met incompanytrainingen staat? Dien dan apart een aanvraag in bij het Centrum voor Loopbaan & Ontwikkeling via de e-mail; clo@knaw.nl. Motiveer op het aanvraagformulier wat de toegevoegde waarde van de groepstraining is voor de duurzame loopbaanontwikkeling van de individuele groepsleden. Een medewerker van het Centrum voor Loopbaan & Ontwikkeling neemt dan contact met je op om de mogelijkheden te bespreken. Zorg wel dat je jouw idee van tevoren hebt besproken met jouw leidinggevende. 

Online leren

Per 1 juni 2021 is het contract met GoodHabitz beeïndigd. In goed overleg is er besloten om te stoppen met GoodHabitz. In de drie jaar dat GoodHabitz werd aangeboden is er te weinig gebruik van gemaakt. Het gebruik weegt niet op tegen de kosten.

Uiteraard willen we je niet achterlaten met een leegte… Hier staan een aantal leuke gratis alternatieven waar je aan kunt deelnemen.

Coaching 

Wil je niet direct een training of opleiding volgen, maar met een sparringpartner je (loopbaan)ontwikkeling in gang zetten, dan kun je kiezen voor een coachingstraject. Coaching is een individueel leerproces, gericht op het realiseren van bepaalde doelen. Soms vraagt je werk bijvoorbeeld om nieuwe competenties, omdat je een nieuwe taak krijgt of merkt dat je gedrag niet de gewenste resultaten oplevert. 

Aanvraag indienen

Voordat je aan een activiteit kunt deelnemen, bespreek je jouw specifieke leerdoel(en) met je leidinggevende. Op basis van dit gesprek bepaal je welke interventie voor jou het meest geschikt is. Als jouw leidinggevende akkoord gaat, dien je een aanvraag in. 

Externe trainingen

Let op, dien je aanvragen voor een activiteit altijd via het aanvraagformulier in het HR Portaal van Workforce in. Als je een aanvraag doet, denk dan hieraan: 

  • Je hebt toestemming van je leidinggevende nodig;
  • Doe de aanvraag ruim van tevoren. Het kan even duren voordat alles is geregeld met een externe partij;
  • Betaal niet vooraf . De financiële afhandeling gaat via de KNAW;