Gefocust en productief (thuis)werken

Gefocust werken kan behoorlijk uitdagend zijn als er van alles op je afkomt en je regelmatig afgeleid en onderbroken wordt. Merk je dat je daardoor vooral reactief bezig bent met oppervlakkige, korte klusjes? Verlang je naar meer diepgang en productiviteit in je werk? In deze training leer je via inzichten uit focusmanagement en gedragsverandering wat ervoor nodig is om efficiënter te werken.

Interactieve bijeenkomsten wisselen zich af met opdrachten die je tijdens je werk uitvoert. Na afloop heb je je productiviteit verhoogd en zet je jouw kennis en ervaring merkbaar waardevoller in.

Unieke voordelen

  • Dankzij kleine groepen is volop oog voor je persoonlijke verandertraject
  • Uitdagende en prikkelende opdrachten die je tijdens je werk kunt uitvoeren
  • Meer dan tips & tricks: je bereikt duurzame gedragsverandering

Resultaat

  • Je herkent wat jouw concentratie in de weg zit en anticipeert hierop
  • Je hebt een gewoonte gemaakt van reflecteren op je gedrag en patronen
  • Je leert oude gewoontes af die jouw focus in de weg zitten
  • Je hebt ervaren wat werken met focus jou oplevert
  • Je hebt meer zelfdiscipline en gebruikt efficiënte concentratietechnieken

Doelgroep

Voor iedereen die meer wil bereiken en daarvoor meer focus in zijn of haar werk wil aanbrengen. Je wilt bijvoorbeeld efficiënter thuiswerken of beter leren omgaan met afleiding.

Programma

Dagdeel 1: Introductie & herkennen van jouw focusverlies
Introductie: vertalen van theorie over focus naar jouw werkpraktijk
Perspectief: wat brengt werken met focus jou en hoe ziet dit eruit na de training?
Herkenning: welke valkuilen en obstakels gelden voor jou?
Commitment: hoe ga jij slagen in je voornemen om tot meer focus te komen?

Business Challenges en reflectie tussen de bijeenkomsten door
Reflectie: vaststellen van gewoontes en uitdagingen

Dagdeel 2: Plan van aanpak
Terugkoppeling: welke informatie geven de afgelopen dagen je?
Vooruitblik: wat worden jouw concrete vervolgstappen?
Buddysysteem: wie wordt jouw stok achter de deur?

Business Challenges en reflectie tussen de bijeenkomsten door
Toepassing: aan de slag met de eerste concrete stap in werken met meer focus
Reflectie: wanneer slagen je voornemens en wanneer niet? Wat zit daarachter?

Dagdeel 3: Verdieping en coaching
Begeleide intervisie
Verdieping op relevante thema’s

Business Challenges en reflectie tussen de bijeenkomsten door
Toepassing: met nieuwe inzichten breid je je toepassing uit
Reflectie: je brengt nauwkeuriger in kaart hoe jij werkt en wat voor jou werkt

Dagdeel 4: Vieren en vooruitkijken
Vieren: jouw succesfactoren identificeren
Vooruitblikken: hoe bestendig jij de ingezette koers in de toekomst?

Business Challenges en reflectie na afloop
Toepassing: intensiveer of verbreed je nieuwe werkwijze
Reflectie: hoe bestendig je jouw nieuwe werkwijze in de toekomst?

Interesse

Interesse in deze training? Doe dan eerst een formele aanvraag bij het CLO via Workforce.

Voordat je aan een activiteit kunt deelnemen, bespreek je jouw specifieke leerdoel(en) met je leidinggevende. Op basis van dit gesprek bepaal je welke interventie voor jou het meest geschikt is en geeft de leidinggevende al dan niet akkoord.

Let op!
Dien je aanvraag z.s.m. in zodat je tijd genoeg hebt om ons akkoord af te wachten en je aan te melden voor je activiteit.

Betaal de activiteit niet zelf van te voren! CLO neemt contact op met de desbetreffende partij inzake facturering. Indien je verplicht facturatie gegevens moet invullen dan kun je de volgende gegevens gebruiken: factuur moet per e-mail naar en als referentie moet kostenplaats 3950 op de factuur staan.

Voor meer informatie, datums en inschrijven kun je terecht op de website van ICM.