Promovendi en postdocs

Er werken jaarlijks tussen de 100 en 200 promovendi bij de KNAW en een steeds wisselend aantal mensen op een postdocpositie. De KNAW-instituten fungeren als kweekvijver van en magneet voor wetenschappelijk toptalent uit binnen- en buitenland. Loopbaan- en talentontwikkeling zijn hierbij een belangrijk aandachtspunt.

Taking control of your PhD 

Als promovendus of postdoc ben je tijdens je onderzoek constant bezig jezelf te ontwikkelen. Je wordt een specialist binnen jouw eigen vakgebied. Wij kunnen je helpen met het ontwikkelen van vaardigheden ter ondersteuning van jouw onderzoek en verdere carrière. Denk hierbij aan cursussen als: 

  • Scientific writing
  • Wetenschapscommunicatie
  • Grant writing
  • ‘How to deal with your supervisor’ 

Je kunt ook een afspraak maken met een loopbaanadviseur van het Centrum van Loopbaan en Ontwikkeling. Samen kijken we naar de meest geschikte training of andere activiteit voor jou als promotie- of postdoconderzoeker.

Wist je dat?

Via de LinkedIn-groep ‘PhD students and postdocs KNAW’ kunnen postdocs en promovendi van de KNAW kennis delen, netwerken en ervaringen uitwisselen. 

Phd & Postdoc Representatives Board 

De PhD & Postdoc Representatives Board komt twee keer per jaar samen. Van bijna ieder instituut is er een promovendus en postdoc onderzoeker die het instituut vertegenwoordigt. De Representatives Board functioneert als klankboord voor het Centrum voor Loopbaan en Ontwikkeling. Samen onderzoeken we wat er leeft bij deze groep jonge onderzoekers en in welke behoefte het Centrum voor Loopbaan en Ontwikkeling kan voorzien. Daarnaast helpt de Representatives Board actief mee met het organiseren van het PhD & Postdoc KNAW event en helpen zij met het opzetten van activiteiten op hun eigen instituut.