Lean Green Belt

Hoe kun je efficiënter werken, kortere doorlooptijden genereren én de klanttevredenheid vergroten? Lean is een internationale methodiek om processen te verbeteren. Je leert problemen in processen opsporen, analyseren en reduceren. Daarnaast ontwikkel je de competenties om verbetertrajecten te leiden en veranderingen te borgen. Je brengt jezelf en de organisatie naar een hoger niveau.

Deze training leidt je op voor het behalen van je Lean Green Belt-certificaat. Je ontvangt dit certificaat wanneer je de bijbehorende praktijkopdracht goed afrondt.

Doelgroep

Alle medewerkers van de KNAW die momenteel betrokken zijn bij verbeterprojecten in de eigen organisatie. Een eerder behaald Lean Yellow Belt-diploma is een vereiste. 

Programma

In de training sta je stil bij de uitgangspunten van Lean, de principes en theorie. Vervolgens maak je de vertaalslag naar de praktijk aan de hand van praktijksituaties en voorbeelden. De volgende onderwerpen komen tijdens de training aan bod

Dag 1 (Lean principes en DMAIC)

 • Verdieping van de vijf Lean-principes in organisaties:
 • Projectselectie voor de eigen case
 • Lean transitie en het prestatiebord voor de eigen case
 • DMAIC – Lean als een project
 • Green Belt en jouw rol (kernkwadranten)

Dag 2 (PDCA en Meten)

 • Bespreken praktijkopdracht
 • Meten = weten
 • Charter en het opstellen van een meetplan
 • PDCA-cyclus
 • Hoshin
 • Kaizen
 • Kata
 • Omgaan met weerstand bij veranderen
 • Elevator Pitch

Dag 3 (Analyseren en Verbeteren)

 • Bespreken praktijkopdracht
 • Oorzaken voor knelpunten vinden
 • Bewijzen van oorzaken met data
 • Succesvol presenteren

Dag 4 (Perfectie)

 • In control blijven
 • Presentaties praktijkopdracht

Je voert in tweetallen of kleine groepen een Lean-project uit in je eigen organisatie. De vorderingen van het project lopen parallel aan de theorie van de bijeenkomsten en tijdens de laatste bijeenkomst presenteer je de resultaten van je project (met een aantal verplichte onderdelen). Hierna ontvang je het Lean Green Belt-certificaat.

Praktische informatie:

 • Duur: vier bijeenkomsten van 9:00-17:00
 • Data: training nog niet gepland. Wilt u een training volgen, stuur een bericht naar clo@knaw.nl
 • Taal: Nederlands of Engels
 • Locatie: nader te bepalen
 • Groepsgrootte: max. 12 personen

Aanvragen van financiering

De KNAW en de vakbonden vinden duurzame loopbaanontwikkeling belangrijk. Daarom hebben ze hiervoor financiële middelen gereserveerd waarop je als medewerker van de KNAW een beroep kunt doen.