Projectmatig creëren

In deze training leer je de basistechnieken van projectmanagement. Na deze training ben je in staat een eenvoudig project goed voor te bereiden en te begeleiden. Van start, planning en uitvoering tot afsluiting en evaluatie.

Doelgroep

Alle medewerkers van de KNAW die kennis willen maken met projectmanagement. 

Programma

Samen met je projectgroep leer je om een helder projectcontract op te stellen met een gedegen projectdefinitie. Daarnaast wordt er tijdens de training ingegaan op hoe je een project goed kan plannen en beheersen. Je wordt meegenomen in een aantal belangrijke hoogtepunten van projectmanagement. Tevens wordt er ingegaan op de relatie met de opdrachtgever en het functioneren van het projectteam. 

Praktische informatie

  • Duur: Drie bijeenkomsten van 9.00 - 17.00 uur. Na afloop van de drie bijeenkomsten vindt er nog een individueel gesprek plaats, dit gesprek zal na de training worden ingepland.
  • Data: Nader te bepalen. Meer informatie via
  • Locatie: Nader te bepalen
  • Taal: Nader te bepalen
  • Groepsgrootte: maximaal 12 personen 

U kunt deze training niet meer aanvragen.

Aanvragen van financiering

Het Lokaal Overleg (vertegenwoordigers van vakbonden en werkgever) vindt duurzame loopbaanontwikkeling belangrijk. Daarom hebben ze hiervoor financiële middelen gereserveerd waarop je als medewerker van de KNAW een beroep kunt doen.

Aanvragen van een training / cursus / activiteit die gefinancierd is vanuit de arbeidsvoorwaardengelden