Zicht op jezelf en je loopbaan

Zicht op jezelf helpt je om loopbaankeuzes te maken. Zelfkennis over je persoonlijkheid, drijfveren, waarden en competenties vertellen je welke baan en welke loopbaan bij je past. In deze training krijg je een helder en concreet beeld van wie je bent, wat je echt wilt en waar je echt goed in bent. 

Deze 'ingrediënten' zijn de criteria waarmee je verschillende, passende loopbaanscenario’s kunt opstellen. Je krijg inzicht in je belemmerende opvattingen en emoties om deze te tackelen en om te buigen naar helpende opvattingen en gevoelens.

Doelgroep

Alle medewerkers van de KNAW die met zelfkennis keuzen willen maken voor hun loopbaan.

Programma

  • Dag 1: Wie ben ik (talenten, kwaliteiten, drijfveren) met o.a. testen
  • Dag 2: Wat kan ik (competenties en vaardigheden).
  • Dag 3: Wat wil ik (ambities, idealen, wensen, dromen)

Praktische informatie

  • Duur: Drie bijeenkomsten van 9.30 – 17.00u
  • Data: 7, 14 en 28 juni 2018 (Nederlands)
  • Taal: Engels en Nederlands
  • Locatie: Wageningen (februari/maart) en Den Haag (juni)
  • Groepsgrootte: maximaal 8 personen

Aanvragen van financiering

Het Lokaal Overleg (vertegenwoordigers van vakbonden en werkgever) vindt duurzame loopbaanontwikkeling belangrijk. Daarom hebben ze hiervoor financiële middelen gereserveerd waarop je als medewerker van de KNAW een beroep kunt doen.