Voorwaarden voor deelname aan activiteiten gefinancierd vanuit de Arbeidsvoorwaardengelden (LO-gelden) KNAW

  • Er moet sprake zijn van een dienstverband bij de KNAW; dit dienstverband kan voor onbepaalde tijd zijn of voor bepaalde tijd.
  • Stagiairs: stagiairs met een stage-overeenkomst bij de KNAW mogen deelnemen aan het activiteitenaanbod.
  • Bij einde dienstverband bij de KNAW/einde stage-overeenkomst bij de KNAW: bij een meerdaagse activiteit dient de eerste dag van de activiteit voor de einddatum aanstelling te liggen. Als er bij een meerdaagse activiteit na einddatum aanstelling nog dagen resten, dan mogen die worden gevolgd.
  • Uitkeringsgerechtigd na een dienstverband bij de KNAW in een uitkeringssituatie waarbij de KNAW eigen-risico-drager is: WW, BW, WIA: Deelname aan activiteiten is mogelijk gedurende de gehele uitkeringsperiode (van-werk-naar-werksituatie). De activiteit dient te starten voordat de uitkering eindigt. Als er bij een meerdaagse activiteit na einddatum uitkering nog dagen resten, dan mogen die worden gevolgd.
  • Gastonderzoekers die geen dienstverband bij de KNAW hebben maar die gedurende langere tijd structureel en veelal op fulltimebasis aan het instituut verbonden zijn en onderdeel van een wetenschappelijke groep uitmaken en die een wezenlijke bijdrage leveren aan het wetenschappelijk onderzoek vanuit een persoonsgebonden grant (Marie Curie, EMBO, et cetera) komen in aanmerking voor vergoeding wanneer er in de grant geen geld voor activiteiten begroot is (bijvoorbeeld EMBO Fellow). Deze gastonderzoekers mogen deelnemen aan het KNAW-activiteitenaanbod.

No-showregeling

De KNAW verwacht dat u na aanmelding ook daadwerkelijk verschijnt bij de activiteit waarvoor u zich aangemeld heeft. Wanneer u niet verschijnt bij een door Centrum voor Loopbaan & Ontwikkeling gefinancierde activiteit of wanneer u zich niet binnen een week voor aanvang daarvan (tenzij dit door onvoorziene omstandigheden niet mogelijk is) met een geldige reden afmeldt via , is Centrum voor Loopbaan & Ontwikkeling genoodzaakt het instituut waar u werkzaam bent te informeren over het niet verschijnen of niet afmelden en zult u hierop persoonlijk worden aangesproken.