Loopbaanmogelijkheden

Op hoofdlijnen vallen de functies bij de KNAW onder te verdelen naar:

  • wetenschappelijk personeel zoals promovendus, (senior) onderzoeker of hoofd van een onderzoeksgroep
  • ondersteunend wetenschappelijk personeel zoals analist, onderzoeksmedewerker, dataspecialist, collectiebeheerder of dierverzorger.  
  • ondersteunend en beheerspersoneel zoals medewerker P&O, facilitair medewerker, management assistent, ICT beheerder of jurist.

  

Leiderschap

De KNAW vindt het belangrijk dat alle leidinggevenden goed geëquipeerd zijn om hun leidinggevende taken uit te voeren. Daarom worden leidinggevenden ondersteund met diverse trainingen zoals een leergang persoonlijk leiderschap, trainingen over diversiteit en inclusie, het voeren van jaargesprekken, feedback geven en ontvangen en regie op inzetbaarheid. 

[Invoegen: Testimonial + portret: Ik heb veel bijgeleerd na mijn indiensttreding, bijvoorbeeld: naam en contactgegevens worden aangeleverd door P&O] 

Er zijn dus volop mogelijkheden bij de KNAW! Een overzicht van alle actuele vacatures kan je hier vinden link invoeren naar vacaturepagina

  • Opsomming vacatures- verdelen in wetenschappelijk en niet-wetenschappelijk en phd met

Heb je interesse in een vacature bij één van de instituten of het Bureau van de KNAW of één van de instituten? Neem gerust contact op. 

Werken in Nederland

Wil je weten wat er bij werken in Nederland komt kijken? <linken naar AT en andere sites waar potentiele medewerkers informatie vandaan kunnen halen over werken en verblijven in Nederland> (zie attachment voor relevante links) 

Tweetaligonderwijs

subsidieaanvraag, tekst P&O volgt nog

Testimonial + portret: Ik heb veel bijgeleerd na mijn indiensttreding, bijvoorbeeld: naam en contactgegevens worden aangeleverd door P&O