Diversiteit en inclusie bij de KNAW

De KNAW meent dat samenwerken vanuit verschillende perspectieven leidt tot meer multidisciplinaire innovatie en betere besluitvorming. Daarnaast wil de KNAW een afspiegeling zijn van de samenleving en van de onderzoekswereld. De KNAW ambieert dan ook een divers personeelsbestand van wetenschappers en ondersteunende functies.

Drie doelen

De KNAW heeft op het gebied van diversiteit en inclusie voor de periode 2017-2020 drie doelen gesteld: 

  • Bewuster worden van de kracht van diversiteit en inclusie.
  • Creëren van een werkklimaat dat gebruikmaakt van verschillende perspectieven, werkwijzen en loopbanen.
  • Zorgen dat diversiteit en inclusie centraal staan in werving, selectie en talentontwikkeling.

Concrete maatregelen

De afgelopen tijd heeft de KNAW een aantal maatregelen genomen. Zo was er een bijeenkomst voor de leidinggevenden over de onbewuste mechanismen en paradigma’s bij de selectie van medewerkers. En zo hebben de onderzoeksinstituten van de KNAW diversiteitsafspraken gemaakt. 

De komende periode werkt de KNAW aan een leergang die leidinggevenden leert hoe zij hun rol zo kunnen invullen dat dit leidt tot grotere diversiteit en inclusie. Ook komt er een leergang voor jong wetenschappelijk talent die gericht is op hun toekomstige rol als leider binnen een organisatie. Bovendien worden vacatures niet alleen via de reguliere wervingskanalen uitgezet, maar ook bij andere doelgroepen. Daarnaast krijgt elke selectiecommissie de taak om vanuit diversiteit en inclusie te selecteren.