Verslag KNAW-meeloopdag

Eduard Drenth bij het IISG

Eduard Drenth, softwarearchitect/ontwikkelaar bij de Fryske Akademy, bezoekt collectiespecialist Harriet Stroomberg bij het IISG (Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis).

Na Harriets bezoek aan de Fryske Akademy werd ik door haar rondgeleid bij het IISG. Wat een overweldigende ervaring, wat een schat aan informatie uit binnen- en buitenland. Ik voelde ons als twee vage figuren die wegvallen in een Himalaya aan informatie. Informatie die mensen, perioden, sociale ontwikkelingen levend houdt.

Bijvoorbeeld een blik, het IISG verzamelt ook objecten, typerend voor een roerige periode in Indonesië, maar toch vooral boeken, foto’s, posters, spotprenten en ook veel audio opnamen op allerlei dragers. Dit alles stroomt het IISG binnen georganiseerd via vakreferenten, die via hun contacten en ook vrijwilligers bepaalde thema’s onder hun hoede hebben.

Fysiek bewaren

Verzamelen, beoordelen, schiften, prioriteren en uiteindelijk archiveren. Dat laatste houdt ten eerste in fysiek bewaren, waarvoor het IISG allerlei speciale ruimtes heeft en de wereld aan verpakkingsmateriaal. Net zo belangrijk is dat het materiaal op een zinvolle manier beschreven en ingedeeld wordt in systemen, zoals evergreen-ils.org voor catalogiseren van losse items. Dit catalogiseren is wat Harriet doet, waarbij ze regelmatig items tegenkomt die haar vanuit haar achtergrond als kunsthistorica interesseren, zelfs haar familie komt ze tegen. Xmetal wordt gebruikt om groupen-items in https://www.loc.gov/ead/ formaat te catalogiseren. Daarnaast gaat binnenkort www.archivematica.org gebruikt worden voor het archiveren van digitaal materiaal, een ontwikkeling die in belang zal toenemen vanwege de toenemende stroom 'born digital'-materiaal en ontwikkelingen in het digitaliseren, bijvoorbeeld herkennen van handschriften en audio.

Grutte Pier

Alle catalogi zijn doorzoekbaar via de website van het IISG. Helaas konden we Pier Donia (Grutte Pier) niet vinden. Maar er wordt ook steeds meer gekeken naar ontsluiting van al dat prachtige materiaal op een wijze die meer mogelijkheden biedt om te relateren aan bronnen buiten het IISG, met name Linked Open Data is hier actueel. Concreet hebben we het bijvoorbeeld gehad over relateren op basis van persoons- en plaatsnamen in EAD (Encoded Archival Description) bij het IISG aan die in bijvoorbeeld TEI-geëncodeerde manuscripten in de taaldatabank en in hisGIS bij de Fryske Akademy. Benieuwd naar de toekomst...

Techdag

Na dit door Harriet mooi verzorgde bezoek sloot ik een hele middag aan bij een techdag van CLARIAH, waar ik iets mocht vertellen over ons werk aan de taaldatabank. Er is op die dag software gemaakt en veel gediscussieerd, vooral over Linked Open Data. Ik moet zeggen dat ik niet altijd direct zag hoe één en ander wie gaat helpen. Flink overvoerd, maar erg voldaan begon ik aan de terugreis.

Hopelijk krijg ik mijn regenjas nog terug die ik bij een korte overstap op station Zwolle vergat tijdens een interessant gesprek over automatiseren van rechtspraak met een promoverende notaris.

Het Scheepvaartmuseum in Amsterdam, nabije omgeving van het IISG.