Verslag KNAW-meeloopdag

Ilona von Stein bij het Huygens ING

Ilona von Stein, projectleider/datamanager orale geschiedenis bij het archief van DANS (Data Archiving and Networked Services, het Nederlands instituut voor permanente toegang tot digitale onderzoeksgegevens) ging op tegenbezoek bij Charles van den Heuvel, hoofd Onderzoek Wetenschapsgeschiedenis bij Huygens ING.

Een weder bezoek – anders en toch weer niet

Een weder bezoek van Ilona von Stein (DANS) aan Charles van den Heuvel (Huygens ING) vond plaats op vrijdag 6 oktober. Charles heeft mij specifiek voor deze dag uitgenodigd in verband met het driewekelijks colloquium van het project Golden Agents: Creative Industries and the Making of the Dutch Golden Age, waarvan Charles principal investigator is. Ik vond het erg interessant en inspirerend om te zien hoe Charles, het team (circa 20 co-applicants) en de cultureel-erfgoedpartners (bijvoorbeeld het Stadsarchief Amsterdam) op constructieve wijze met elkaar in gesprek gingen over de voortgang van het project. Hij besteedt daar een groot deel van zijn tijd aan, en ook in het kader van research data management schatte hij in dat dit project voor mij interessant zou kunnen zijn om te zien. Dat klopte!

Golden Agents-project

Het project is in het voorjaar van 2017 van start gegaan en het ontwikkelt een duurzame infrastructuur waarin de relaties en interacties tussen consumenten en producenten van creatieve goederen van de Gouden Eeuw bestudeerd worden. In de praktijk wordt er gebruikgemaakt van semantic-weboplossingen gecombineerd met zogenaamde ‘computer agents’. Het project zal diverse (onderzoeks)bronnen met elkaar verbinden via linked open data.

Dynamiek

Het consortium bestaat uit deelnemers met diverse achtergronden (denk aan professoren, computer scientists, metadataspecialisten, dataproviders, et cetera), en al deze rollen waren vertegenwoordigd bij het colloquium dat ik bezocht. Er was een interessante dynamiek waar constant belangrijke afwegingen, spanningsvelden en afkaderingen werden besproken. Zo willen bijvoorbeeld de data-leveranciers (in het geval van het onderwerp van vandaag - boedelinventarissen - het Amsterdams Stadsarchief) een zo uniform mogelijke wijze van beschrijving en indexering van hun collectie. Logisch, de boedelinventarissen uit de Gouden Eeuw zijn slechts een klein onderdeel van hun archief. Aan de andere kant willen de onderzoekers en technologen juist zo veel mogelijk gedetailleerde informatie over diverse namen, plaatsen, objecten en gebeurtenissen die beschreven worden in de inventarissen, om toe te komen aan interpretatie en analyse van de data.

Herkenning!

Dit soort afwegingen herken ik ook in mijn werk als projectleider bij DANS. Je beweegt je altijd in een veld met diverse stakeholders en belangen, en als projectleider de schone taak om de rode lijn te blijven zien en door te blijven luisteren uiteindelijk toch je gezamenlijke doel te halen. Uiteraard hebben we tijdens het colloquium gesproken over langetermijnarchivering en het beschikbaar stellen van data tijdens en na afloop van een project. Het project van Charles bevindt zich nog in een vroege fase en Charles heeft er al goed over nagedacht hoe hij de gegenereerde data voor de lange termijn wil gaan bewaren én beschikbaar wil maken voor vervolgonderzoek en replicatie.

Tot slot hebben Charles en ik nog veel gesproken over het leiden van een technisch georiënteerd infrastructuurproject, en heeft hij mij verteld welke werkzaamheden hij doet als hoofd van de peiler ‘wetenschapsgeschiedenis’ binnen het Huygens ING. Het was heel leuk om door middel van een KNAW meeloopdag eens een kijkje te nemen achter een andere deur. Aan de ene kant heb ik dingen gezien die anders gingen bij het Huygens ING dan bij DANS. Aan de andere kant zie ik nog meer overeenkomsten, in de manier van een project leiden, interacties met het ‘veld’ en de manier waarop Huygens ook bezig is met research data management. Een waardevolle ochtend!