Verslag KNAW-meeloopdag

Marijn Molema bij het Bureau KNAW

Marijn Molema, projectleider en historicus bij De Fryske Akademy bezoekt Jacqueline Maenhout, adviseur digitale communicatie bij het Bureau van de KNAW.

Marijn bij Jacqueline

Hoe was het?

Intensief, interessant en leerzaam. En leuk om Jacqueline weer te zien. Ze was vorige week bij ons. We hebben wel een klik. Zij heeft een heel brede belangstelling, ik ook. Een goede match dus.

Wat verwachtte je?

Ik hoopte een inkijkje te krijgen in het proces van de KNAW. Ik wilde meer leren over wat het Bureau van de KNAW is en doet.

Wat heb je gedaan?

Ik ben aangeschoven bij het communicatieoverleg. Je beseft natuurlijk wel dat er achter het primaire proces van onderzoek doen een hele organisatie staat. Maar bij zo’n overleg ervaar je pas echt de breedte van dat werk, bijvoorbeeld op het gebied van communicatie. Van het coördineren van de verschillende wetenschapsprijzen via educatieprojecten voor basisscholen tot efficiënt relatiebeheer. De KNAW heeft echt een spilfunctie bij het uitleggen van wetenschap aan het Nederlandse publiek. Dat wist ik natuurlijk wel, maar nu is het veel concreter geworden.

En verder?

Jacqueline had voor mij een gesprek met Erik van de Linde geregeld. Hij is strategisch bestuursadviseur van de KNAW en ik was wel benieuwd hoe hij vanuit zijn positie de belangen van de wetenschap behartigt. Nou, ik kwam met rode konen uit dat gesprek. Het is zo spannend, dat hele spel. Wie zijn je stakeholders? Hoe ga je om met onzekerheden? Wanneer neem je positie en wanneer niet? Welke betekenis hebben politieke ontwikkelingen voor je eigen organisatie? Enorm boeiend om dat te horen van zo’n ervaren rot op hoog niveau. En heel leerzaam voor mij als onderzoeksleider.

Nog meer mensen?

Vorige week, toen Jacqueline bij mij was, hebben we het gehad over het symposium over heden, verleden en toekomst van de Friese zuivel dat we in 2018 gaan organiseren. Jacqueline zei toen dat ik beslist even met Hans Sittrop, de teamleider van het KNAW-congresbureau zou moeten praten. Hij en ik hebben een half uur zitten bomen, en ik heb een lading tips meegekregen over bijvoorbeeld het interactiever maken van de sessies.

Marijn (foto) sprak in het Trippenhuis met Hans Sittrop over het organiseren van bijeenkomsten.

Beste tip?

Dat je na afloop van het symposium aan het publiek een goede terugkoppeling moet geven. Laten zien wat je gaat doen met hun feedback.

Volle middag?

Ja, want ik ben ook nog bij een ‘Kort Bestek’-bijeenkomst over diversiteitsbeleid en inclusiviteit in de wetenschap geweest. Kort Bestek zijn bijeenkomsten van een half uur voor al het personeel van het bureau van de KNAW. In groepjes moesten we bedenken wat we mee wilden geven aan de stuurgroep die met diversiteit bezig is.

Nog eens?

Graag. Ik vind het een heel goede manier om je radar te verbreden. Het is interessant om te zien wat er elders in het grote KNAW-netwerk, waar ik deel van uitmaak, gebeurt.