KNAW-meeloopdagen bij het NIAS-KNAW

Bezoeken aan het NIAS-KNAW

Bezoeken vanuit het NIAS-KNAW

Het Netherlands Institute for Advanced Study (NIAS-KNAW) stimuleert hoogwaardig onderzoek, reflectie en verdieping binnen de geestes- en sociale wetenschappen, evenals internationale kennisuitwisseling en onderzoeksamenwerking. Het NIAS biedt de meest talentvolle wetenschappers de gelegenheid om in een interdisciplinaire en internationale context te werken aan nieuwe inzichten, het opzetten van nieuwe samenwerkingsverbanden of te zoeken naar oplossingen voor maatschappelijke problemen.