Werken voor de wetenschap

Louise Vet (NIOO-KNAW)

In de rubriek Werken voor de wetenschap stellen we aan de twee generaties medewerkers van een KNAW-instituut dezelfde vragen. Over hun passie, de KNAW en de taak van de wetenschap. We starten met het Nederlands Instituut voor Ecologie (NIOO-KNAW). We spraken met postdoc Irene de Bruijn (lees interviewen directeur Louise VetBij het NIOO werken meer dan 300 mensen aan fundamenteel en strategisch ecologisch onderzoek.

Prof. dr. Louise Vet

Directeur van NIOO-KNAW en hoogleraar Evolutionaire ecologie aan Wageningen Universiteit.

Waarom is werken voor de wetenschap zo mooi?
‘Het is een constante zoektocht. Ik kan mijn aangeboren nieuwsgierigheid bevredigen en iets bijdragen aan de maatschappij. Wetenschap is passie. Je wordt erin gezogen en komt er niet meer van los.’

Waar is uw liefde voor uw vak begonnen?
‘Op de basisschool moest ik een herbarium maken. Ik herinner me nog hoe mooi ik al die plantjes vond. Maar het echte bewustzijn kwam eind middelbare school. We hadden voor biologie en scheikunde dezelfde leraar en hij legde voortdurend verbanden tussen die twee vakken. Dat interdisciplinair werken sprak mij aan. Dat doe ik nog steeds, elke dag.’ 

Heeft u bewust gekozen om voor een KNAW-instituut te werken? 
‘Ik werd gepolst om directeur te worden, maar wilde eerst niet. Er waren toen drie locaties, dus dat betekende veel reizen. En ik wilde mijn onderzoek niet kwijt. Ik was op sabbatical in Vancouver toen ik bij de KNAW "ontboden" werd. Nota bene op de tiende verjaardag van mijn zoon. Hij was heel verdrietig dat ik er niet was. In Amsterdam hebben ze me overgehaald. Ik kon mijn onderzoeksgroep meenemen. En ik ben snel aan de slag gegaan om alles op één plek samen te brengen. Dat heeft geweldig gewerkt. 

Wat zijn de voordelen van werken bij het NIOO-KNAW ten opzichte van het werken bij een universiteit?
‘Als directeur heb ik "integrale managementverantwoordelijkheid". Je kunt dan onderzoek en ondersteuning, zoals financiën en personeelszaken, optimaal afstemmen. Onze ondersteuners zien voor wie ze werken en waaraan ze bijdragen. Je hebt persoonlijk contact en je kunt snel schakelen. Zo creëren we bij het NIOO met relatief weinig ondersteuners een optimale research-omgeving.’ 

Waar zou de KNAW nu eens echt (meer) mee aan de slag moeten?
‘Ik denk dat we als KNAW nog beter moeten uitleggen wat fundamenteel onderzoek oplevert. En dat we niet zonder kunnen. Natuurlijk kun je niet bij elk resultaat zeggen wat je daar in de praktijk mee kan. Maar we moeten wel voortdurend laten zien dat fundamentele onderzoek het vuur is onder de ketel van de toepassing. En voor alle KNAW-wetenschappers is het de uitdaging om ook binnen de toenemende en belangrijke publiek-private samenwerkingen het fundamentele onderzoek sterk te houden.’ 

Bij welk ander KNAW instituut zou u graag (weer) eens een kijkje nemen?
‘Bij het KNAW Humanities Cluster. De geesteswetenschappelijke instituten zijn al een aantal maanden samen en ik ben benieuwd of er al nieuwe samenwerkingsvormen ontstaan. Ik weet uit ervaring dat het samenvoegen van verschillende clubs heel ingrijpend kan zijn voor medewerkers. Maar ook dat er heel mooie dingen uit voort kunnen komen.’  

De KNAW is de stem van de wetenschap. Wat is uw hartenkreet?
Mijn hartenkreet is letterlijk een oerkreet: De natuur functioneert nu al 3,8 miljard jaar zonder mensen. Wij komen pas kijken. En de uitdaging aan ons: zorg voor een economie die past binnen die van de natuur. Die de wetten van de natuur gebruikt en respecteert. Anders gaan we het echt niet redden straks, met negen of tien miljard mensen op onze aarde.

Zie ook: Webpagina Louise Vet

Lees ook het interview met postdoc Irene de BruijnInterview: Carel Jansen