Spinoza Centre for Neuroimaging

In het Spinoza Centre for Neuroimaging kunnen neurowetenschappers gebruikmaken van ultragevoelige MRI-scanners voor fundamenteel onderzoek naar de werking van hersenen en hersenaandoeningen. Het Spinoza Centre stimuleert samenwerking in de regio Amsterdam en biedt waar mogelijk ook een landelijke infrastructuur.

Speerpunten in het onderzoek naar de werking van gezonde en zieke hersenen binnen het Spinoza Centre zijn:

  • cognitie (onderzoek naar de werking van processen als aandacht, geheugen, planning en besluitvorming)
  • emotie (onderzoek naar de neurale basis voor interacties tussen emotie en gedrag)
  • klinische neurowetenschappen (onderzoek naar de oorzaken van psychiatrische aandoeningen)
  • methoden en statistieken (de ontwikkeling van methoden voor dataverzameling en -analyse). 


Het Spinoza Centre beschikt over twee 3 Teslascanners en een 7 Tesla-MRI-scanner waarmee functie, structuur en metabolisme van de hersenen op zeer fijne schaal in beeld kunnen worden gebracht. Daarnaast beschikt het Spinoza Centre over laboratoria voor aanvullende technieken (EEG, TMS, tDCS) en voor gedragsexperimenten.

Directie/management

Bezoekadres

Meibergdreef 75
1105 BK Amsterdam Zuidoost

Postadres

Meibergdreef 75
1105 BK Amsterdam Zuidoost

Website
Wetenschapsportal NARCIS