Centraalbureau voor Schimmelcultures (CBS)

Het CBS Fungal Biodiversity Centre beheert een wereldvermaarde collectie van levende schimmels, gisten en bacteriën. Het instituut is een expertisecentrum voor mycologie, onderzoek naar schimmels en zwammen.

Het instituut doet onderzoek naar geselecteerde groepen schimmels vanuit de taxonomie en evolutiebiologie. Het CBS gebruikt ook moleculaire en genomics-methoden voor onderzoek naar de biologie en ecologie van schimmels. Het CBS levert antwoorden op vragen vanuit de wetenschap in het algemeen, de geneeskunde, de industrie en maatschappelijke groeperingen.

De mening van internationale experts over het Centraalbureau voor Schimmelcultures

Een internationale commissie van experts heeft het CBS in 2014 beoordeeld als ‘excellent’. Zowel het onderzoek als de collectie is van uitstekende kwaliteit, waarbij met name het onderzoek de laatste tien jaar een spectaculaire ontwikkeling heeft doorgemaakt. De commissie sprak haar steun uit voor de toekomstplannen van het CBS en deed aanbevelingen om de excellentie te kunnen vasthouden. Als aandachtspunt benoemde zij hierbij de ‘vitality and feasibility’ van het instituut, waarbij zij onder meer doelde op de steeds oplopende kosten van grote investeringen en de te maken keuzes die deze kosten met zich meebrengen.

Directie/management

Bezoekadres

Uppsalalaan 8
3584 CT Utrecht

Postadres

Postbus 85167
3508 AD Utrecht
Telefoon: 030 212 2600

info@cbs.knaw.nl

Website
Wetenschapsportal NARCIS