eHumanities.nl: Nederlands netwerk voor geestes- en sociale wetenschappen en technologie

eHumanities.nl is een nationaal platform dat expertise en onderzoek samenbrengt op het gebied van ontwikkeling en gebruik van digitale technologieën in de geestes- en sociale wetenschappen. De leden van het netwerk zijn universiteiten, onderzoeksinstituten, collectiebeheerders en aanbieders van onderzoeksinfrastructuur.

Voor meer informatie, zie eHumanities.nl

Geschiedenis

De KNAW e-Humanities Group (2011-2016) was een belangrijke voorganger van ehumanities.nl. Het huisvestte het KNAW Computational Humanities programme waarin geesteswetenschappers van KNAW-instituten samenwerkten met ICT-onderzoekers van universiteiten. Bij de e-Humanities Group liepen ook enkele extern gefinancierde projecten die zich richtten op wat digitale technologie betekent voor onderzoek en wetenschap in de geestes- en sociale wetenschappen.

Het archief van de e-Humanities Group website is beschikbaar via: ehumanities.nl/archive/2013-2016