Huygens Instituut voor Nederlandse Geschiedenis (Huygens ING)

Het Huygens Instituut voor Nederlandse Geschiedenis (Huygens ING-KNAW) verricht onderzoek op het gebied van wetenschapsgeschiedenis, Nederlandse geschiedenis en literatuur. Het instituut ontsluit historische bronnen en literaire teksten voor verder analytisch en interpretatief onderzoek.

Teksten die Huygens ING ontsluit, zijn onder meer de volledige werken van W.F. Hermans en werken van Erasmus. Het instituut houdt zich verder ook bezig met een voortdurende ontwikkeling van digitale hulpmiddelen voor ontsluiting en analyse van teksten. Permanente vooruitgang in de informatietechnologie speelt een belangrijke rol. 

Het Huygens ING is penvoerder van CLARIAH, de infrastructuur voor digitale geesteswetenschappen in Nederland. Het instituut werkt samen met het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis (IISG) en het Meertens Instituut in het KNAW Humanities Cluster.

Directie/management

Bezoekadres

Oudezijds Achterburgwal 185
1012 DK Amsterdam

Postadres

Postbus 10855
1001 EW Amsterdam
Telefoon: 020 224 6800

info@huygens.knaw.nl

Website
Wetenschapsportal NARCIS