Netherlands Institute for Advanced Study in the Humanities and Social Sciences (NIAS)

Het Netherlands Institute for Advanced Study in the Humanities and Social Sciences (NIAS-KNAW) heeft twee belangrijke taken:

  • Het instituut bevordert hoogwaardig onderzoek in het gehele veld van de mens-, maatschappij- en gedragswetenschappen
  • Het instituut stimuleert internationale kennisuitwisseling en interdisciplinaire samenwerking in onderzoek

Jaarlijks stelt het NIAS-KNAW onderzoeksfaciliteiten ter beschikking aan zo'n veertig tot vijftig vooraanstaande onderzoekers uit binnen- en buitenland. Naast onderzoekers met een individueel project zijn er multidisciplinaire thematische onderzoeksprogramma's. Zowel Nederlandse als buitenlandse onderzoekers nemen hieraan deel. Daarnaast biedt het NIAS faciliteiten voor conferenties en workshops. 

Directie/management

Bezoekadres

Korte Spinhuissteeg 3
1012 CG Amsterdam

Postadres

Postbus 10855
1001 EW Amsterdam
Telefoon: 020 224 6700

info@nias.knaw.nl

Website
Wetenschapsportal NARCIS