Nederlands Interdisciplinair Demografisch Instituut (NIDI)

Het Nederlands Interdisciplinair Demografisch Instituut (NIDI-KNAW) doet onderzoek naar bevolkingsvraagstukken en ontsluit demografische kennis voor gebruikers in de wetenschap, het beleid en de samenleving.

Met dit onderzoek draagt het NIDI bij aan de beschrijving, analyse, verklaring en voorspelling van demografische trends in het verleden, het heden en de toekomst. Kenmerkend voor het onderzoek is de interdisciplinaire aanpak en internationale oriëntatie. Het onderzoek van het NIDI richt zich met name op de thema’s:

  • migratie en integratie
  • arbeidsmarkt en sociale zekerheid
  • vergrijzing en familierelaties

De mening van experts over NIDI

Een evaluatiecommissie heeft in 2021 het NIDI onder de loep genomen. Het NIDI is door deze commissie beoordeeld als 'zeer goed tot excellent'. Download hier het eindrapport. (pdf)

Bezoekadres

Lange Houtstraat 19
2511 CV Den Haag

Postadres

Postbus 11650
2502 AR Den Haag
Telefoon: 070 356 5200

info@nidi.nl

Website
Wetenschapsportal NARCIS