NIOD Instituut voor Oorlogs-, Holocaust- en Genocidestudies

Het NIOD Instituut voor Oorlogs-, Holocaust- en Genocidestudies (NIOD-KNAW) doet onderzoek naar de geschiedenis van wereldoorlogen, grootschalig geweld en genociden, met inbegrip van hun maatschappelijke uitwerking op langere termijn. Het instituut beheert tevens de archieven en collecties over de Tweede Wereldoorlog. 

Het werkterrein van het NIOD bestrijkt de 20ste en 21ste eeuw. Centraal staat de vraag naar de uitwerking van oorlogen, de Holocaust en andere genociden op individu en samenleving.

Het NIOD:

  • verzamelt, bewaart, ontsluit en stelt archieven en collecties over de Tweede Wereldoorlog beschikbaar.
  • verricht wetenschappelijk onderzoek en publiceert hierover.
  • geeft informatie aan overheidsinstellingen en aan particulieren
  • stimuleert en organiseert debatten en activiteiten over oorlogsgeweld en processen die daaraan ten grondslag liggen.

Directie/management

Bezoekadres

Herengracht 380
1016 CJ Amsterdam

Postadres

Herengracht 380
1016 CJ Amsterdam
Telefoon: 020 523 3800

info@niod.knaw.nl

Website
Wetenschapsportal NARCIS