De instituten van de KNAW

Slapeloosheid heeft vele gezichten

Persbericht Nederlands Herseninstituut

Lees verder

Uitgelicht

Vorige Volgende

De KNAW is verantwoordelijk voor veertien onderzoeksinstituten. Ze zijn werkzaam op het terrein van de geesteswetenschappen, de sociale wetenschappen en de levenswetenschappen. De KNAW-instituten dienen een prominente plaats in  de (internationale) wetenschap in te nemen. Ze functioneren als nationaal kenniscentrum en beheren en ontsluiten unieke en vaak wereldvermaarde collecties.

Beleid

De instituten dienen op nationaal niveau leidend en agendabepalend te zijn. Ook moeten zij functioneren als internationaal aanspreekpunt. Om zich KNAW-instituut te mogen (blijven) noemen, moeten de instituten streven naar excellentie. Meer informatie over het institutenbeleid.

Kennisbenutting

Een belangrijk aandachtspunt van de KNAW-instituten is kennisbenutting. Om de KNAW-instituten en individuele KNAW‑onderzoekers daarbij te ondersteunen, heeft de KNAW het Knowledge Transfer Office (KTO) opgericht. Het KTO helpt bij het zoeken van de nodige expertise voor deze kennisbenutting en biedt ondersteuning op het gebied van subsidiewerving.  Meer informatie over het KTO.

Evaluatie

De kwaliteit van de instituten wordt regelmatig getoetst door middel van onafhankelijke evaluatiecommissies. De evaluaties vinden plaats op basis van het Standard Evaluation Protocol 2015-2021 en de bijbehorende KNAW-handleiding, voor evaluaties van KNAW-instituten.

Dierproeven

Drie KNAW-instituten doen onderzoek met proefdieren: het Hubrecht Instituut, het Nederlands Instituut voor Ecologie en het Nederlands Herseninstituut. Het gaat vooral om vogels, knaagdieren en vissen. Er is een kleine groep primaten voor hersenonderzoek. Sinds 2011 legt de KNAW tweejaarlijks verantwoording af over haar proefdieronderzoek. Meer informatie vindt u op de themapagina.