Rathenau Instituut

Het Rathenau Instituut stimuleert de publieke en politieke meningsvorming over de maatschappelijke aspecten van wetenschap en technologie. Het instituut doet onderzoek naar de organisatie en ontwikkeling van wetenschap, technologie en innovatie en voedt daarover het maatschappelijke en politieke debat.

Het Rathenau Instituut onderzoekt nieuwe technologische ontwikkelingen en de bijbehorende kansen en risico’s. Daarnaast geeft en analyseert het feiten en cijfers over het innovatie- en wetenschapssysteem in Nederland.

Het Rathenau Instituut draagt bij aan (politieke) oordeelsvorming door het gevraagd en ongevraagd informeren van bijvoorbeeld het parlement, regering en beleidsmakers, bedrijven, wetenschappelijke instellingen, maatschappelijke organisaties en burgers. Het instituut doet dit op basis van wetenschappelijke analyses van maatschappelijke en bestuurlijke vraagstukken. 

Bezoekadres

Anna van Saksenlaan 51
2593 HW Den Haag

Postadres

Postbus 95366
2509 CJ Den Haag
Telefoon: 070 342 1542

info@rathenau.nl

Website
Wetenschapsportal NARCIS