Voorbeelden kennisbenutting

Single cell discoveries, OdEuropa, Health Holland Grant- Alzheimer, De Nederlandse Familienamenbank

Single Cell Discoveries

Single Cell Discoveries is een spin-off die is ontstaan vanuit fundamenteel onderzoek uit het Hubrecht Instituut.

De spin-off wil artsen en onderzoekers ondersteunen bij single-cell sequencing, een techniek die een nieuwe perspectieven biedt voor complexe biologische vraagstukken. Zo kunnen tumorcellen dankzij single-cell sequencing individueel worden geanalyseerd. Op die manier hoopt men dit soort ziekten in de toekomst patiëntspecifiek te kunnen behandelen. De spin-off heeft de eindronde bereikt in de categorie 'Science Startups' van de Falling Walls Conference in Berlijn. Elk jaar presenteren daar twintig wetenschappers uit verschillende disciplines hun 'scientific breakthroughs'

(NB meer/betere tekst te halen uit artikel op knaw.nl: https://knaw.nl/nl/actueel/nieuws/startup-single-cell-discoveries-trots-op-internationale-herkenning)

Meer informatie

Single cell discoveries

OdEuropa

KNAW is Coordinator van het OdEuropa-onderzoeksproject, dat voor 2,8 miljoen euro wordt gefinancierd vanuit Horizon 2020 voor de ontwikkeling van ‘sensory mining’-technieken om historisch geurerfgoed te ontdekken en weer ‘ten neuze’ te brengen.

Er zijn verschillende onderzoekers van het KNAW Humanities Cluster bij dit project betrokken: immaterieel erfgoed- en voedseldeskundigen van het Meertens Instituut en experts van Digital Data Management van het Huygens ING. (https://www.huygens.knaw.nl/odeuropa-mag-opzoek-naar-verloren-europese-geuren/?noredirect=nl_NL)

KTO heeft juridisch advies en begeleiding geboden bij de totstandkoming van een Consortium Agreement tussen de betrokken partners. (Daarbij speelden onder meer de volgende onderwerpen een rol: publicatie, data, - software, - IE en ‘governance’ van het project.)

Meer informatie

OdEuropa

Health Holland Grant (NIN) – Behandeling van de ziekte van Alzheimer

Dit project is een strategisch samenwerkingsverband tussen het Nederlands Herseninstituut (NIN) en Janssen Pharmaceutica en is gericht op het ontwikkelen van innovatieve behandeltherapieën voor de ziekte van Alzheimer.

Het doel is het systematisch testen van de geschiktheid van microRNA-132 als therapeutisch doelwit bij Alzheimer. In 2040 zal het aantal dementiepatiënten in Nederland zijn verdubbeld, tot ongeveer 500.000. Wereldwijd zullen er in 2050 naar schatting ongeveer 130.000.000 mensen lijden aan dementie. Bij circa 50-75% van alle gevallen van dementie gaat het om Alzheimer. Op dit moment zijn we nog niet in staat om de ziekte van Alzheimer te voorkomen, vertragen of genezen. Het is één van de belangrijkste oorzaken van invaliditeit op latere leeftijd, nog vóór kanker, hart- en vaatziekten en beroerte. Bij dit project wordt er systematisch onderzoek uitgevoerd naar het therapeutisch potentieel en de veiligheid van een microRNA-strategie voor de behandeling van Alzheimer. 

Meer informatie

Health-holland.com

De Nederlandse Familienamenbank

Benieuwd wat de herkomst is van jouw achternaam of hoe vaak deze in Nederland voorkomt? Via de Nederlandse Familienamenbank kun je precies achterhalen hoe vaak jouw achternaam voorkomt, maar ook hoe deze verspreid is binnen Nederland. Daarnaast biedt de namenbank veel achtergrondinformatie per achternaam.

In de Nederlandse Familienamenbank zijn meer dan 320.000 familienamen opgenomen. Bij deze namen vindt men het aantal naamdragers volgens de Gemeentelijke Basisadministratie van 2007 en de volkstelling van 1947 in verspreidingskaarten getoond.

Bij een groot aantal namen vindt men informatie die kan bestaan uit een naamsverklaring, oude naamsvermeldingen, naamkundige en genealogische literatuurverwijzingen, relevante internetsites en pdf-bijlagen. De namen zijn in variantenclusters door hyperlinks met elkaar verbonden. Tevens kan men doorlinken naar webpagina's over specifieke naamtypen en naamscomponenten.

Meer informatie

Database familienamen