China Exchange Programme (CEP) – Individuele bezoeken

Status Gesloten voor aanvragen
Wetenschapsgebieden Alle
Doel

Het CEP wil structurele onderzoekssamenwerking tussen Nederland en China bevorderen door het verstrekken van ‘seed money’ voor nieuwe samenwerking. Het programma ondersteunt de uitwisseling van junior-onderzoekers, kortlopende gezamenlijke onderzoeksprojecten en een jaarlijkse thematische Summer School op alle wetenschappelijke gebieden.

Wat kunt u aanvragen?

Subsidies voor individuele junior-onderzoekers die onderzoek willen doen of onderwijs willen volgen om hun lopende onderzoeksproject te verrijken en nieuwe contacten te leggen.

Een specificatie van de subsidiabele kosten is te vinden in de infosheet rechts op deze pagina.

Wie kan een aanvraag indienen?

Een Nederlandse universiteit of andere publiek gefinancierde wetenschappelijke onderzoeksinstelling in Nederland vertegenwoordigd door een junior onderzoeker met de Nederlandse nationaliteit. Het Chinese gastinstituut moet ressorteren onder een van de drie Chinese partnerorganisaties (MoE, CAS of CASS).

Chinese onderzoekers die aan CAS of CASS zijn verbonden en Nederland willen bezoeken, kunnen een aanvraag voor een individueel bezoek rechtstreeks bij de betreffende Chinese zusterorganisatie indienen.

Er is geen budget meer voor Chinese aanvragers vallend onder MoE die een Nederlandse instelling willen bezoeken. De call voor deze categorie is gesloten.

Aanvraagprocedure

Aanvragen voor individuele bezoeken kunnen niet meer worden ingediend.

De subsidie zal worden toegekend na goedkeuring door zowel de KNAW als de betreffende Chinese partnerorganisatie. Activiteiten mogen pas van start gaan nadat officiële goedkeuring is verleend.