China Desk

De China Desk ondersteunt de Chinacommissie. De China Desk is verantwoordelijk voor het dagelijks management en voor het uitvoeren van de onderzoeksprogramma's.

China Desk

Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen
Internationale Samenwerking
Postbus 19121
1000 GC Amsterdam
telefoon 020 551 0728

china@knaw.nl