Gezamenlijk Phd-Programma CAS-KNAW

Status Gesloten voor aanvragen
Wetenschapsgebieden Alle
Doel Het CAS-KNAW Joint PhD Training Programme bood uitmuntende Chinese en Nederlandse PhD-kandidaten de mogelijkheid om een promotieproject uit te voeren. Deze projecten werden opgezet in de context van succesvol gebleken gezamenlijke onderzoeksprojecten tussen instituten van de Chinese Academy of Sciences en Nederlandse universiteiten en onderzoeksinstituten.

Opzet van het programma

Het programma werd uitgevoerd in het kader van de Memorandum of Understanding tussen het Nederlandse Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en de Chinese Academy of Sciences.

Doelstellingen

  • Een nieuwe generatie jonge Chinese en Nederlandse wetenschappers voortbrengen die zowel in Nederland als in China zijn opgeleid. Deze jonge wetenschappers leren de instellingen en systemen in beide landen uit eigen ervaring kennen en worden binnen hun specifieke onderzoekslijn opgeleid. Daarnaast kunnen zij profiteren van de expertise van de beste wetenschappers op hun terrein in China en Nederland.
  • Blijvende samenwerking binnen Chinees-Nederlandse onderzoeksnetwerken bevorderen. Gezamenlijke opleiding van PhD-kandidaten bevordert nauwere banden en samenwerking tussen Nederlandse en Chinese onderzoeksgroepen en onderzoekers. Dit draagt ook bij aan meer intensieve, structurele samenwerking.

Tussen 2005 en 2009 zijn 29 projecten geselecteerd. Vrijwel alle projecten zijn met succes afgerond.

Aanvragen indienen?

Voor het CAS-KNAW Joint PhD Training Programme kunnen geen aanvragen meer worden ingediend.