Programme Strategic Scientific Alliances

Het doel van het Programme Strategic Scientific Alliances is om een nieuwe vorm van structurele wetenschappelijke samenwerking voor de lange termijn op te zetten. Van deze ‘strategic scientific alliances’ moeten zowel Nederland als China profijt hebben. Alleen projecten uit een beperkt aantal prioritaire onderzoeksterreinen komen in aanmerking voor het programma: materiaalwetenschappen, biotechnologie / geneesmiddelenonderzoek en milieuwetenschappen.

Doelstelling

Het programma heeft een totale looptijd van 18 jaar. Tegen de tijd dat het programma wordt afgerond, moeten er twee of drie strategische allianties op het gebied van de drie genoemde onderzoeksterreinen zijn opgezet.

De KNAW definieert een ‘strategic scientific alliance’ als een samenwerkingsverband waarin Nederlandse en Chinese partners op basis van gelijkwaardigheid deelnemen aan doorlopende onderzoeksactiviteiten, het begeleiden van promotieonderzoek en andere opleidings- en kennisuitwisselingsactiviteiten voor postdocs en senior-onderzoekers.

Van de alliantie wordt ook verwacht dat zij een rol speelt bij het vormen van een wetenschappelijk onderzoeksnetwerk. Dit netwerk moet informatie- en kennisuitwisseling en het gezamenlijk gebruik van apparatuur, onderzoeksfaciliteiten, methoden en technieken stimuleren. Hierbij moet het gaan om complementaire expertise en faciliteiten. Van deelnemers aan de alliantie wordt verwacht dat zij een unieke gezamenlijke lijn van onderzoek ontwikkelen.

Tijdpad

Het programma heeft een maximale looptijd van 18 jaar, verdeeld over vier fasen:

Preparatory Phase

(duurt 2 jaar) (2001-2003)

Project Phase

(15 projecten, duur 3 jaar) (2004-2007)

Programme Phase

(6 projecten, duur 5 jaar) (2008-2013)

Strategic Alliance Phase

 (maximaal 3 strategische allianties, duur 4 jaar) (2015-2019)

Het aantal deelnemende projecten aan het programma wordt na iedere fase kleiner, maar de beschikbare middelen blijven gelijk. Daarmee wordt de samenwerking in iedere fase geïntensiveerd en daardoor ook complexer en uitgebreider.

Begin van 2016 zullen de KNAW en MOST drie projecten kiezen die mogen deelnemen aan de Strategic Alliance Phase.

Budget

Het Nederlandse Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap stelt ieder jaar EUR 1,36 miljoen beschikbaar gedurende een periode van 13 jaar, te beginnen bij de projectfase. Het Chinese ministerie van wetenschap en technologie zal ongeveer 10 miljoen Chinese yuan beschikbaar stellen, hetgeen overeenkomt met de Nederlandse bijdrage.