Academy Professorship Indonesia

De Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW) en de Indonesische Academie van Wetenschappen (AIPI) hebben gezamenlijk een programma van hoogleraarschappen opgezet aan Indonesische universiteiten. De benoemde hoogleraren zijn eminente Indonesische onderzoekers in de sociale wetenschappen, de levenswetenschappen en de natuurwetenschappen.

Doelen

De doelen van het Academy Professorship Indonesia-programma zijn:

  • het verbeteren van de positie van wetenschap en kunst in Indonesië
  • het stimuleren van de wetenschappelijke nieuwsgierigheid en een academische cultuur
  • het bevorderen van de bewustwording van het belang van wetenschap in Indonesië

Samenwerking

Het Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde in Jakarta (KITLV-Jakarta) heeft voorgesteld om door de KNAW gefinancierde, roulerende hoogleraarschappen aan Indonesische universiteiten in te stellen. De KNAW en de AIPI hebben dit initiatief in 2004 omarmd. Het Academy Professorship Indonesia berust op twee Memorandums of Understanding: een bilaterale overeenkomst tussen beide academies, en een multilaterale overeenkomst tussen de twee academies, het Indonesische Instituut van Wetenschappen (LIPI) en de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO). Het secretariaat van het programma wordt verzorgd door het KITLV-Jakarta.

Call for nominations (gesloten)

De call voor twee Academy Professors Indonesia (API) is op 1 april 2015 opengegaan. Eén in de sociale wetenschappen en één in de natuurwetenschappen. De call is inmiddels gesloten.

Eerdere Academy Professorships Indonesia

De eerste Academy Professor Indonesia (sociale wetenschappen) was M.A. Yunita Triwardani Winarto. Haar aanstelling aan Universitas Gadjah Mada en Universitas Indonesia liep van 1 september 2006 tot 31 augustus 2011.

De tweede Academy Professor Indonesia (levenswetenschappen) is David Handojo Muljono. Hij is in 2011 benoemd en heeft drie jaar lang uitstekend werk verricht. Inmiddels is zijn Academy Professorship Indonesia met nog eens twee jaar verlengd tot juli 2016.

De gastuniversiteit waar professor Muljono zijn werk voor dit programma uitvoert, is de Universitas Hasanuddin (UNHAS) te Makassar.