Afgesloten programma's

Indonesian Challenges Exploration Grants

De Challenges Exploration Grants waren bestemd voor het wetenschappelijk verkennen van onorthodoxe denkkaders en innovatieve ideeën voor de aanpak van actuele wetenschappelijke en maatschappelijke problemen in Indonesië. Het betrof eenmalige subsidies.

Postdoc-programma

Het Postdoc-programma voorzag in postdoc-plaatsen voor excellente Indonesische gepromoveerden aan Indonesische universiteiten of onderzoeksinstituten. Het programma was bedoeld om Indonesische postdocs de kans te geven om naam te maken binnen de Indonesische wetenschappelijke gemeenschap. Het stimuleerde getalenteerde jonge Indonesische PhD’s om zich verder te ontwikkelen als wetenschapper en daarmee het wetenschappelijke klimaat in Indonesia te verbeteren.

Prioriteitsprogramma

De Prioriteitsprogramma’s vormden de kern van het Scientific Programme Indonesia-Netherlands 2005-2011. Ze bestonden uit geïntegreerde, samenhangende onderzoeksprojecten die waren gericht op een specifiek, onderling overeengekomen onderzoeksthema of probleem.

East Kalimantan-programma

Het Nederlands-Indonesische East Kalimantan-programma is uitgevoerd door de NWO, de KNAW en het Indonesische Consortium voor Kust- en Zeeonderzoek.

Mobiliteitsprogramma

Het Mobiliteitsprogramma kende kleine reisbeurzen toe aan getalenteerde Indonesische en Nederlandse senior-onderzoekers in disciplines die kansen boden voor succesvolle samenwerking.