Scientific Programme Indonesia - Netherlands

De kern van het Scientific Programme Indonesia-Netherlands 2012-2017 wordt gevormd door de Joint Research Projects. Dit zijn geïntegreerde, samenhangende onderzoeksprojecten die zijn gericht op een specifiek, onderling overeengekomen onderzoeksthema of probleem.

Doelstelling

Het doel van de Joint Research Projects is om structurele gezamenlijke onderzoeksnetwerken op te zetten. Hierbij is nauwe samenwerking vereist tussen onderzoekers die werkzaam zijn bij verschillende instellingen in Nederland en Indonesië. Alle wetenschappelijke disciplines komen in aanmerking voor Joint Research Projects. Deze fase van SPIN omvat negen Joint Research Projects – drie rond elk van de volgende thema’s:

  • Food, non-food en water
  • Sociaal-economische ontwikkeling
  • Infectieziekten en gezondheid

Elk project omvat twee promotieplaatsen van 4 jaar en één postdoc van 2 jaar. In veel gevallen worden deze aangevuld met een aantal ‘DIKTI PhD Scholarships’ van het Directoraat-Generaal Hoger Onderwijs (DIKTI) van het Indonesische Ministerie van Onderwijs en Cultuur. Deze scholarships worden betaald uit een pool van 50 PhD-beurzen als directe match-financiering van het SPIN-programma. De goedgekeurde Joint Research Projects (zie hieronder) ontvangen ook een budget voor onderzoek en technische ondersteuning.

Coördinatiebudget

Voor de thema’s Sociaal-economische ontwikkeling en Infectieziekten en gezondheid is er ook een coördinatiebudget, dat is bedoeld om de uitwisseling en samenwerking tussen de drie projecten binnen elk thema te bevorderen. Deze coördinatie krijgt invulling via een gezamenlijke Academy Professor Indonesia, een gezamenlijke Indonesische postdoc, gezamenlijke training van PhD-kandidaten, gezamenlijke logistiek en gezamenlijke symposia en evaluatie.

Voor de onderzoeksprojecten binnen het thema Food, non-food en water is er geen sprake van een coördinatiebudget, maar zij krijgen wel geld voor de selectie en opleiding van junior-onderzoekers. 

Daarnaast zal de KNAW samen met de Indonesische Academie van Wetenschappen een Academy Professor Indonesia benoemen binnen dit thema. 

De goedgekeurde Joint Research Projecten zijn: 

Hydrology-geomorphology links in the Kapuas river system

Projectleiders: Ton Hoitink, Wageningen Universiteit en Robert Delinom, Indonesian Institute of Sciences.

The Indonesian banana

Projectleiders: Gert Kema, Wageningen Universiteit en Catur Hermanto, Indonesian Tropical Fruits Research Institute

Agriculture beyond Food

Projectleiders: Huub Löffler, Wageningen Universiteit, Erik Heeres, Rijksuniversiteit Groningen, Annelies Zoomers, Universiteit Utrecht en Jan Michiel Otto, Universiteit Leiden

Social and economic effects of partnering for sustainable change in agricultural commodity chains

Projectleiders: Pieter Glasbergen, Universiteit Maastricht en Bustanul Arifin, Agribusiness University of Lampung

Local and regional dimensions in Indonesia’s social and economic development

Projectleiders: Henri de Groot, Vrije Universiteit Amsterdam en Ari Kuncoro, University of Indonesia.

From clients to citizens? Emerging citizenship in democratizing Indonesia

Projectleiders: Henk Schulte Nordholt, Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde (KITLV-KNAW) en Bambang Purwanto, Gadjah Mada University

Novel strategies and tools for antimicrobial resistance surveillance

Projectleiders: Menno de Jong, Universiteit van Amsterdam en Ida Parwati, Padjadjaran University

Helminth infections and type 2 diabetes mellitus in Indonesia

Projectleiders: Jan Smit, Leiden Universitair Medisch Centrum en Taniawati Supali, University of Indonesia

Incentives driving the transmission of highly pathonogenic Avian Influenza Virus in Indonesian poultry chain

Projectleiders: Arjan Stegeman, Universiteit Utrecht en Retno Damayanti Soeyoedono, Bogor Agricultural University