Joint Working Committee

Het Joint Working Committee for Scientific Research Cooperation between Indonesia and the Netherlands is een beleidsnetwerk voor strategisch overleg. Het coördineert de bilaterale samenwerking op het gebied van wetenschap en technologie tussen beide landen en adviseert de regering en de samenleving in beide landen over wetenschappelijke samenwerking.

Doel

Het doel van het Joint Working Committee is om de samenwerking tussen Indonesië en Nederland op het gebied van wetenschap en technologie te bevorderen en te verbeteren. De belangrijkste taak is om te zoeken naar gemeenschappelijke speerpunten en specifieke onderwerpen waar alle commissieleden zich voor willen inzetten. Daarbij streeft het Committee naar het creëren van zo veel mogelijk wetenschappelijke focus en kritische massa en het opbouwen van menselijke en organisatorische capaciteit.

Open Science Meeting

Onder auspiciën van het Joint Working Committee organiseert de KNAW samen met haar Nederlandse en Indonesische partners elke twee jaar een Open Science Meeting.

Multilaterale samenwerking: SEA-EU-net

De KNAW en haar partners binnen het Joint Working Committee werken ook samen in de vorm van multilaterale netwerken. De KNAW en het Indonesische ministerie van Onderzoek en Technologie nemen deel aan het door de EU gesubsidieerde netwerkprogramma SEA-EU-NET (2008-2012), waar zeventien EU- en ASEAN-lidstaten bij zijn betrokken. Het doel van het programma is om de biregionale dialoog over wetenschappelijke samenwerking te verbeteren en om de Zuidoost-Aziatische betrokkenheid bij EU-kaderprogramma’s te vergroten (cofinanciering). Gezien het succes van het programma heeft SEA-EU-NET een vervolg gekregen in SEA-EU-NET II (2012-2017).

Partners

Het Joint Working Committee bestaat uit universiteiten, ministeries en organisaties die zich richten op fundamenteel, strategisch en toegepast onderzoek.

De Nederlandse leden zijn:

De Indonesische leden zijn: