OSM 2011: Rise to the Water Challenge

November 2011, Jakarta, Indonesia

Onder de titel ‘Rise to the Water Challenge’ werd op 28 en 29 november 2011 de zesde Open Science Meeting (OSM) gehouden. Internationale wetenschappers bogen zich over vergelijkbare situaties en benaderingen uit Indonesië, andere Zuidoost-Aziatische landen en India, waarbij veranderingen in watersystemen werden gekoppeld aan:

  • biomassa en ecosystemen
  • volksgezondheid
  • sociaal-economische ontwikkeling

Waarom 'Rise to the water challenge'?

Water, biomassa (als voedsel en als energiebron), voedingsstoffen en ruimte behoren tot de belangrijkste levensvoorwaarden en worden sterk gereguleerd door het watersysteem en de waterketen. Alle levende organismen zijn afhankelijk van deze hulpbronnen. De mate en de vorm waarin ze beschikbaar zijn en worden gebruikt en hergebruikt, zijn sterk bepalend voor het functioneren van de ecosystemen op aarde. Deze hulpbronnen zijn essentieel voor het voortbestaan van de mens, en zonder adequate watervoorziening is er maar weinig economische en andere ontwikkeling mogelijk. Op veel plaatsen zijn watersystemen en waterketens echter ernstig ontwricht, waardoor belangrijke ecosysteemfuncties en -diensten verstoord raken, met onbekende gevolgen voor de maatschappij en de economie. Met het oog op duurzaam hulpbronnenbeheer is geïntegreerd en interdisciplinair onderzoek nodig om inzicht te krijgen in de onderlinge samenhang tussen natuurlijke hulpbronnen en de diverse onderdelen van watersystemen.

Programma

Het programma zag er globaal als volgt uit:

Dag 1: Exploring Water System Change: Drivers of resource availability, ecosystem functions and society

Waar liggen de prioriteiten in het onderzoek naar veranderingen in watersystemen? Hoe kunnen we veranderingen in watersystemen begrijpen door ze te koppelen aan de thema’s biomassa en ecosystemen, volksgezondheid en sociaal-economische ontwikkeling?

Dag 2: Kalimantan Tides: Balancing conservation and exploitation

Wat kunnen we leren van de publicatie ‘Kalimantan Tides’ en wat kan Kalimantan leren van India, Indonesië en andere Zuidoost-Aziatische landen door te kijken naar hun methoden om bescherming en exploitatie met elkaar in balans te brengen?

Rondom de twee plenaire dagen werden op verschillende plaatsen in Indonesië ook OSM-masterclasses georganiseerd over diverse thema’s.

Meer informatie

Archief OSM-2011