All European Academies (ALLEA)

ALLEA (All European Academies) is opgericht in 1994 en is de federatie van nationale academies van wetenschappen uit ruim veertig landen die zijn aangesloten bij de Raad van Europa.

De leden zijn onafhankelijke organisaties van wetenschappers uit alle takken van de natuur-, sociale en geesteswetenschappen. Deze lidorganisaties treden op als wetenschappelijke genootschappen, denktanks, subsidieverleners en onderzoekscentra.

De doelstellingen van ALLEA zijn om de uitwisseling van informatie en ervaringen tussen de academies te bevorderen, om advies uit te brengen aan wetenschap en samenleving in Europa, en om te streven naar excellentie in de wetenschap, naar strenge ethische normen bij het doen van onderzoek, en naar politieke, financiële en ideologische onafhankelijkheid.

ALLEA richt zich onder meer op de maatschappelijke, technologische en milieuproblemen waar Europa mee kampt en doet voorstellen voor maatregelen om ervoor te zorgen dat Europa een krachtige en solide kennisbasis behoudt. De organisatie onderhoudt contacten met politieke en andere stakeholders door middel van nota’s, beleidsadviezen, verklaringen en rapporten.

Met haar wetenschapsbeleid wil ALLEA bijdragen tot betere randvoorwaarden voor excellent onderzoek. Tot haar aandachtsgebieden behoren de Europese onderzoeksruimte en Horizon 2020, digitalisering en ‘open access’, intellectuele-eigendomsrechten, wetenschap en ethiek, wetenschapseducatie, wetenschappelijke integriteit, de sociale wetenschappen en de geesteswetenschappen.

Secretariaat

c/o Berlin-Brandenburgische Akademie der Wissenschaften
Jägerstraße 22/23
10117 Berlijn
Telefoon: +49 30 325 9873 72

secretariat@allea.org

Website