International Council for Science (ICSU)

De International Council for Science (ICSU) is opgericht om internationale wetenschappelijke activiteiten te bevorderen en deze voor de maatschappij en mensheid dienstbaar te maken.

ICSU is de enige mondiale wetenschapsorganisatie die namens de gehele wetenschap spreekt, al zijn de sociale wetenschappen marginaal vertegenwoordigd. ICSU werkt in toenemende mate samen met de International Social Science Council (ISSC), tevens gevestigd in Parijs. ICSU stelt langlopende invloedrijke thematische programma’s samen, zoals in het recente verleden het World Climate Research Programme.

De KNAW neemt deel aan de global environmental change programmes die ICSU runt. ICSU heeft in 2011 een nieuw strategisch plan uitgebracht voor de periode 2012-2017.

Secretariaat

Rue Auguste Vacquerie 5
F-75016 PARIS
Telefoon: +33 1 4525 0329

secretariat@icsu.org

Website