International Science Council (ISC)

De International Science Council (ISC) is opgericht om internationale wetenschappelijke activiteiten te bevorderen en deze voor de maatschappij en mensheid dienstbaar te maken.

De International Science Council is een niet-gouvernementele, wereldwijde organisatie bestaande uit 40 internationale wetenschappelijke unies en verenigingen en meer dan 140 nationale en regionale wetenschappelijke organisaties, waaronder academies en onderzoeksraden. ISC stelt langlopende invloedrijke thematische programma’s samen, zoals in het recente verleden het World Climate Research Programme.

De KNAW neemt deel aan de global environmental change programmes die ISC runt. ISC heeft in 2019 een nieuw strategisch plan uitgebracht voor de periode 2019-2021.

Secretariaat

Rue Auguste Vacquerie 5
F-75016 PARIS
Telefoon: +33 1 4525 0329

secretariat@council.science

Website