Network of African Science Academies (NASAC)

De Akademie wil graag een zichtbare bijdrage leveren aan het versterken van de rol van de wetenschap in Afrikaanse landen in ontwikkeling.

Daartoe werkt de KNAW al een aantal jaren samen met het Network of African Science Academies (NASAC) voor capaciteitsopbouw in Afrika. De Akademie heeft bijgedragen aan het opstellen van een Strategische Actieagenda voor NASAC. De KNAW assisteert NASAC bij de realisatie van onderwerpen op deze belangrijke agenda.

In de samenwerking stonden de volgende activiteiten en aandachtspunten centraal:

Secretariaat

Box 14798
0800 Nairobi
Telefoon: +254 20 884 401 05

j.olang@aasciences.org

Website