Trevor Hastie

Titels Prof.
Voorletters T.J.
Hoofdfunctie Hoogleraar Stanford University
Vakgebieden Ecologie
  Software, algoritmen, besturingssystemen
  Technologie in de geneeskunde en gezondheidszorg
  Epidemiologie en medische statistiek
  Kunstmatige intelligentie, expertsystemen
  Bioinformatica, biomathematica
  Waarschijnlijkheidsrekening en statistiek
Leeropdracht Toegepaste statistiek
Domein Natuur- en Technische Wetenschappen
Lidmaatschap Buitenlands lid
Sinds 2019
Buitenlands lid van Domein Natuur- en Technische Wetenschappen
Verbonden aan Stanford University, Department of Statistics
Sequoia Hall
390 Serra Mall
CA 94305-4020 Stanford
Verenigde Staten
tel.  +1 650 725 2231
hastie@stanford.edu
Persoonlijke website

De vele boeken en artikelen van Trevor Hastie zijn verplichte kost in de opleiding van datawetenschappers. Hastie begreep als een van de eersten de mogelijkheden die computers bieden voor data-analyse. Hij was een sleutelfiguur bij het in praktijk brengen van moderne, computerintensieve statistische methoden en dankzij hem kan de wetenschap steeds complexere data-issues aan. Zo was hij een van de ontwerpers van het meest gebruikte gratis statistische softwarepakket R, de academische standaard voor data-analyse in talloze domeinen. Zijn naam is verbonden aan vernieuwende machine-learningmethoden als ‘gegeneraliseerde additieve modellen’, 'elastisch net', 'grafische LASSO' en 'principale krommen'.