Takuzo Aida

Titels Prof.
Voorletters T.
Hoofdfunctie Deputy Director at Riken CEMS / Professor at the University of Tokyo
Vakgebieden Materiaalkunde
  Scheikunde
Leeropdracht Polymer Chemistry and Supramolecular Chemistry
Domein Natuur- en Technische Wetenschappen
Lidmaatschap Buitenlands lid
Sinds 2020
Verbonden aan The University of Tokyo
Riken Center for Emergent Matter Science (CEMS)
2-1 Hirosawa, Wako
351-0198 Saitama
Japan
tel.  +81-3-5841-7251
aida@macro.t.u-tokyo.ac.jp
Persoonlijke website

Takuzo Aida wordt benoemd als buitenlands lid van de KNAW. Hij is een van de meest creatieve en invloedrijke scheikundigen van onze tijd, vooral dankzij zijn werk aan adaptieve materialen. Zo ontwikkelde hij glasachtige materialen die zichzelf kunnen repareren, gels die over oppervlakken ‘lopen’, motortjes die aangedreven worden door licht en materialen die elektriciteit voortbrengen zodra ze bewegen. Zijn vindingen zijn geworteld in een diep inzicht in moleculaire interacties en innovatieve routes om die interacties te beheersen. Ze kunnen op vele manieren worden toegepast, bijvoorbeeld in de geneeskunde of voor verduurzaming.