James Fox

Titels Prof. dr.
Voorletters J.J.
Hoofdfunctie Emeritus hoogleraar Australian National University
Vakgebieden Culturele antropologie
Domein Gedrags-, Maatschappij- en Rechtswetenschappen
Lidmaatschap Buitenlands lid
Sinds 1988
Buitenlands lid van Domein Gedrags-, Maatschappij- en Rechtswetenschappen
Verbonden aan Australian National University
Crawford School of Public Policy
J.G. Crawford Building, #132 room Coombs 5035
ACT 0200 Canberra
Australië
tel.  +61 2 6125 0192