Horst Lademacher

Titels Prof. dr.
Voorletters H.
Hoofdfunctie Hoogleraar universiteit Münster/directeur Zentrum für Niederlande-Studien
Domein Geesteswetenschappen
Lidmaatschap Buitenlands lid
Sinds 1992
Buitenlands lid van Domein Geesteswetenschappen