M.L.L.V. Storme

Titels Prof.
Voorletters M.L.L.V.
Hoofdfunctie Hoogleraar RU Gent, advocaat
Vakgebieden Rechtswetenschappen
Leeropdracht Procesrecht, Europees recht en algemene rechtsleer
Domein Gedrags-, Maatschappij- en Rechtswetenschappen
Lidmaatschap Buitenlands lid
Sinds 1991
Buitenlands lid van Domein Gedrags-, Maatschappij- en Rechtswetenschappen