H.H. Clark

Titels Prof. dr.
Voorletters H.H.
Hoofdfunctie Hoogleraar Stanford University
Vakgebieden Psychologie
Domein Gedrags-, Maatschappij- en Rechtswetenschappen
Lidmaatschap Buitenlands lid
Sinds 2000
Buitenlands lid van Domein Gedrags-, Maatschappij- en Rechtswetenschappen
Verbonden aan Stanford University
Department of Psychology
CA 94305-2130 STANFORD
Verenigde Staten
tel.  +1-650-7252439
herb@psych.stanford.edu