Joël Mokyr

Titels Prof. dr.
Voorletters J.
Hoofdfunctie Hoogleraar Northwestern University
Vakgebieden Geschiedenis
Domein Geesteswetenschappen
Lidmaatschap Buitenlands lid
Sinds 2001
Buitenlands lid van Domein Geesteswetenschappen
Verbonden aan Northwestern University
Department of Economics
2001 Sheridan Road
IL 60208 Evanston
Verenigde Staten
tel.  +1 847 491 5693
j-mokyr@northwestern.edu