George Whitesides

Titels Prof. dr.
Voorletters G.M.
Hoofdfunctie Hoogleraar Harvard University
Domein Natuur- en Technische Wetenschappen
Lidmaatschap Buitenlands lid
Sinds 2002
Verbonden aan Harvard University
Department of Chemistry and Chemical Biology
Oxford Street 12
MA 02138 CAMBRIDGE
Verenigde Staten
tel.  +1-617-4959430
gwhitesides@gmwgroup.harvard.edu