Mary Horowitz

Titels Prof. dr.
Voorletters M.M.
Hoofdfunctie Hoofd afdeling hematologie en beenmergtransplantatie Medical College Wisconsin
Vakgebieden Pathologie, pathologische anatomie
Leeropdracht Hematologie
Domein Medische, Medisch-Biologische en Gezondheidswetenschappen
Lidmaatschap Buitenlands lid
Sinds 2003
Buitenlands lid van Domein Medische, Medisch-Biologische en Gezondheidswetenschappen
Verbonden aan Medical College of Wisconsin
International Bone Marrow Transplant Registry (IBMTR) HRC Suite 2500
P.O. Box 26509
WI 53226 Milwaukee
Verenigde Staten
marymh@mcw.edu